FFI

Norsk

Forsvarets forskningsintitutt
FFI er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. En av de store satsningsområdene til FFI er forskning og utvikling av autonome systemer. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og utland.
I tillegg til å gjøre en innsats innen moderne høyteknologi, yter FFI et betydelig bidrag til Forsvarets langtidsplanlegging. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter.»

English:

FFI is a multidisciplinary institute that conducts research into mathematics, physics, information technology, chemistry, biology, medicine, psychology, political science and economics. One of the major focus areas of FFI is research and development into autonomous systems. The Institute is in active cooperation with leading institutions in Norway and abroad. The Institute mainly conducts analysis and development projects for the armed forces’ needs, but also civilian projects are part of the research portfolio.»